dec. 04

BOSCPE III . Ars, res sacrae & mythologica

dec. 02

Raport științific 2019

Raport stiintific etapa 2019

oct. 08

Raport stiintic intermediar

sept. 23

Advances in Ancient Black Sea Studies: Historiography, Archaeology and Religion

Cojocaru, Victor – Ruscu, Ligia – Castelli, Thibaut – Pázsint, Annamária-Izabella (ed.) 2019: Advances in Ancient Black Sea Studies: Historiography, Archaeology and Religion. The Proceedings of the International Symposium, Constanţa, August 20-24, 2018, Mega Publishing House: Cluj-Napoca 2019, 666 p. (Pontica et Mediterranea VIII)

https://www.academia.edu/40382230/ADVANCES_IN_ANCIENT_BLACK_SEA_STUDIES_HISTORIOGRAPHY_ARCHAEOLOGY_AND_RELIGION

nov. 27

Raport științific 2018

 

RAPORT ȘTIINȚIFIC

privind implementarea proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016-0279 în perioada ianuarie – decembrie 2018


 

          A. Obiective ştiinţifice comune:

        1. Simpozionul internaţional “Advances in Ancient Black Sea Studies: Scholarly Traditions & Preservation of Cultural Heritage”, – ca activitate intermediară cheie (conform propunerii de proiect) menită să contribuie la desfăşurarea cu succes a proiectului –, organizat în perioada 20-24 august, cu participarea tuturor membrilor echipei şi a unor specialişti din afara proiectului. Scopul principal al acestei activităţi a constat în raportarea rezultatelor de cercetare, obţinute până la jumătatea etapei 2018, a obiectivelor asumate în cadrul proiectului, cu publicarea ulterioară a comunicărilor prezentate într-un volum colectiv. Prin organizarea reuniunii la Constanţa (în parteneriat cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa) s-a urmărit creșterea vizibilității naționale și internaționale în realizarea obiectivelor asumate prin atragerea și implicarea unui număr mai mare de cercetători din țară și străinătate. Impactul scontat în plan naţional şi internaţional a rezultatelor cercetărilor asumate a fost sporit şi datorită colaborării cu membrii echipei proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016-0737 Preservation by Development of Sustainable Strategies for a Better Protection of the UNESCO World Heritage Sites from Romania (Director: Sergiu  Musteață).

        Prin participarea la lucrările reuniunii a 63 cercetători, din ţară şi străinătate (cei mai mulţi fiind specialişti de notorietate internaţională), care au prezentat 45 comunicări, considerăm că au putut fi îndeplinite cu succes obiectivele asumate la etapa 2018. Totodată, am folosit această oportunitate pentru menţinerea şi dezvoltarea unei reţele importante alcătuită din specialişti interesaţi de problematica antică a Mării Negre, reţea creată în anii anteriori, cu prilejul implementării proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 (Relaţiile externe ale oraşelor greceşti pontice în perioada elenistică şi epoca romană: o abordare multidisciplinară).

        Privitor la contribuţia concretă a membrilor echipei proiectului la lucrările simpozionului vom reveni la punctele subsecvente ale raportului de faţă. Aici enumerăm (în ordinea şi conform afilierii instituţionale din programul manifestării) doar referenţii din afara proiectului, pentru a oferi o idee asupra reţelei menţionate mai sus: prof. dr. François de Callataÿ (Royal Library of Belgium); conf. dr. Madalina Dana (University Paris 1-Panthéon Sorbonne); dr. Alla Bujskikh (Institute of Archaeology, Kiev); prof. dr. Michael A. Speidel (Universities of Warsaw and Zürich); prof. dr. David Braund (University of Exeter); prof. dr. Askold Ivantchik (Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow / Institute Ausonius, CNRS, Bordeaux); prof. dr. Vakhtang Licheli (Tbilisi State University); dr. Thibaut Castelli (Université Paris Nanterre); dr. Gabriel Talmațchi (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); dr. Emanuel Petac (Library of the Romanian Academy, Numismatic Department, Bucharest); dr. Dorel Paraschiv (Eco-Museal Research Institute, Tulcea); dr. Mihaela Iacob (Eco-Museal Research Institute, Tulcea); dr. Costel Chiriac (Institute of Archaeology, Iaşi); dr. Amiran Kakhidze (Batumi Archaeological Museum); dr. Emzar Kakhidze (Batumi State University); dr. Ulrike Peter (Berlin-Brand. Akademie der Wissenschaften); prof. dr. Vladimir Stolba (Berlin-Brand. Akademie der Wissenschaften); prof. dr. Johannes Nollé (DAI Munich); dr. Gabriel Custurea (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); dr. Irina Sodoleanu-Nastasi (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); prof. dr. Jochen Fornasier (Goethe-Universität Frankfurt am Main); prof. dr. Marta Oller Guzmán (Universitat Autònoma de Barcelona); prof. dr. Tassilo Schmitt (Universität Bremen); drd. Jean Coert (Freie Universität Berlin); prof. dr. Irene Polinskaya (King’s College London); prof. dr. Alexandru Avram (Le Mans Université/Institut d’archéologie «Vasile Pârvan» de Bucarest); dr. Maria Bărbulescu (Musée d’histoire nationale et d’archéologie de Constanţa) ; dr. Livia Buzoianu (Musée d’histoire nationale et d’archéologie de Constanţa); dr. Udo Schlotzhauer, (DAI Eurasia-Department, Berlin); dr. Denis Zhuravlev (State Historical Museum, Moscow); dr. Nikolay Sudarev (Institute of Archeology, Russian Academy of Sciences, Moscow); dr. Marina Vakhtina (Institute for History of Material Culture, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg); dr. Mayya Kashuba (Institute for History of Material Culture, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg); prof. dr. Viktor Kopylov (Institute of Archaeology, RAS, Rostov-on-Don); dr. Nadezhda Andrianova (Institute of Archaeology, RAS, Rostov-on-Don); dr. Valentina Mordvintseva (Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow); dr. Mikhail Treister (DAI Zentrale, Berlin); drd. Jorge Tello Benedicto (Universitat Autònoma de Barcelona); dr. Dan Aparaschivei (Institute of Archaeology, Iaşi); dr. Sergei Bocharov (Kazan Federal University); prof. dr. Ramil Khayrutdinov (Kazan Federal University); prof. dr. Airat Sitdikov (Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of Tatarstan Republic / Kazan Federal University); conf. dr. Ioan Opriş (University of Bucharest); prof. dr. Sergiu Musteaţă (Institute of Archaeology, Iaşi); dr. Sorin Marcel Colesniuc (Musée d’histoire et d’archéologie nationales, Constanţa); dr. Robert Constantin (Musée «Callatis», Mangalia); dr. Mihai Ionescu (Musée «Callatis», Mangalia); dr. Laurenţiu Radu (Musée «Callatis», Mangalia); dr. Constantin Chera (Das Museum für Nationalgeschichte und Archäologie, Constanţa); drd. Cătălin Dobrinescu (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); drd. Tiberiu Potârniche (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); drd. Vitalie Bodolică (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); drd. Mircea Popa (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); prof. dr. Yuri Vinogradov (Institute of History of Material Culture, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg); dr. Sever-Petru Boțan (Institute of Archaeology, Iaşi); dr. Ștefan Honcu (Institute of Archaeology, Iaşi).

        Cu acest prilej au fost întocmite 60 mape şi au fost tipărite programul şi o broşură cu rezumatele comunicărilor (60 exemplare x 60 pagini), care în format electronic pot fi consultate la adresa: https://bibliographiaclassica.ro/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/Conference-brochure-Constanta-2018.pdf. Atragem atenţia că desfăşurarea reuşită a manifestării a presupus inclusiv o corespondenţă intensă, purtată mai bine de un an, cu specialişti menţionaţi mai sus şi cu mulţi alţii care, din varii motive, nu au mai putut onora invitaţia. La organizarea simpozionului din 2018, pe lângă Victor Cojocaru ca director de proiect, şi-au adus contribuţia toţi membrii echipei: Lavinia Grumeza, Lucian Munteanu, Annamária-Izabella Pázsint, Ligia Ruscu, Dan Ruscu. Publicarea volumului cu lucările simpozionului este prevăzută pentru etapa 2019 a proiectului.

        2. Deplasări interne şi externe (documentare şi diseminare). Au fost efectuate 19 deplasări interne şi externe în scopul documentării pentru obiectivele asumate în cadrul proiectului, respectiv în scopul diseminării rezultatelor obţinute – la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea (V. COJOCARU), la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti (V. COJOCARU), la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca (L. GRUMEZA), la Muzeul Naţional al Banatului Timișoara şi la Complexul Muzeal Arad și Muzeul Țării Crișurilor Oradea (L. GRUMEZA), la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța (V. COJOCARU, L. RUSCU, D. RUSCU, L. GRUMEZA, L. MUNTEANU, A.-I. PÁZSINT); la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (V. COJOCARU); la Războieni – Cetate (orașul Ocna-Mureș, județul Alba – L. GRUMEZA); la Institutul de Studii Clasice, Londra/Anglia (A.-I. PÁZSINT); la Rheinisches Landesmuseum, Trier/Germania şi la Ludwig Maximilians-Universität München, (V. COJOCARU); la Muzeul de Stat Eremitage, St. Petersburg/Rusia (V. COJOCARU). Datele exacte, inclusiv rapoartele ştiinţifice şi de activitate, privind deplasările menţionate se regăsesc în fişa de evidenţă a cheltuielilor încărcată pe platforma on line şi pot fi consultate la dosarul proiectului păstrat la Filiala din Iaşi a Academiei Române ca instituţie ordonatoare de credite.

        3. Comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (diseminare). Au fost prezentate 12 comunicări, de către membri ai echipei şi legate de obiectivele asumate în cadrul proiectului, la următoarele manifestări ştiinţifice: Simpozionul internaţional „Advances in Ancient Black Sea Studies: Scholarly Traditions & Preservation of Cultural Heritage”, Constanţa/România, 20-24 august (L. RUSCU: The Coming of Rome and the Changes in the Religious Life of the Greek Cities Around the Black Sea, V. COJOCARU: BCOSPE I-III. Einige Überlegungen zum Beitrag der russischen, sowjetischen und postsowjetischen Schulen, L. MUNTEANU: Ars, res sacrae & mythologica on the Coins of the Bosporan Kingdom. A General Survey, L. GRUMEZA: Res sacrae Sarmatarum: Funerary Rituals in the Crimean Peninsula. A survey of Recent Literature, A.-I. PÁZSINT: Cult Associations in the Black Sea Area: A Comparative Study (3rd Century BC – 3rd Century AD), D. RUSCU: The Black Sea in the Historical Writings of Late Antiquity); Simpozionul internațional “IV International Numismatic Congress”, Brașov/România, 11-13 octombrie (L. MUNTEANU: Roman silver beyond the limes. On the chronology of Roman imperial coin hoards discovered in the Eastern Carpathian Barbaricum); Simpozionul internaţional “Archaeology of the Black Sea in the new light”, Halle/Germania, 22-23 noiembrie (V. COJOCARU: BCOSPE II als ein möglicher Weg der Zusammenarbeit zwischen West und Ost bei der Untersuchung der Griechen und ihren Nachbarn am Rande der Steppe); Simpozionul internațional „Bosporan Phenomenon: the General and the Specific in Historical and Cultural Realities of Classical Antiquity”, St. Petersburg/Rusia, 27-30 noiembrie (V. COJOCARU & L. GRUMEZA: Bosporan Kingdom and Its Antiquities in the BCOSPE Project); Simpozionul național “Cercetări arheologice desfășurate de Institutul de Arheologie Iași. Campania 2018”, Iași/România, 2 noiembrie (L. MUNTEANU: Cercetări arheologice în mediul rural al cetății Ibida. Așezarea din punctul „Fântâna Seacă” – campania 2018 [în colaborare cu Șt. Honcu]; L. GRUMEZA: Sondajul arheologic realizat în castrul alei I Batavorum miliaria de la Războieni – Cetate. Campania 2018 [în colaborare cu G. Bounegru et al.]); L. GRUMEZA: O lume barbară situată între trei provincii romane: rezultate ale cercetării preventive la vest de provincia Dacia (conferinţă susţinută la Institutul de Arheologie Iaşi, 22.02.2018).

        4. Publicaţii (diseminare). Rezultatele cercetărilor desfășurate până în acest moment în cadrul proiectului au fost valorificate prin publicarea unui volum de autor (V. COJOCARU: Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini. II. Archaeologica, Mega Verlag: Cluj-Napoca, 1028 p. + 1 CD-ROM [Pontica et Mediterranea VII] https://www.academia.edu/ 37514580/BCOSPE_II.pdf), la care şi-au adus contribuţia, în calitate de coeditori, membrii echipei L. RUSCU şi L. GRUMEZA. Totodată, au fost publicate sau acceptate pentru tipar 14 studii şi articole, respectiv o recenzie, în reviste BDI şi în volume colective la edituri din ţară şi străinătate: V. COJOCARU: Réflexions sur quelques traits particuliers du corps civique dans les Cités Nord-Pontiques, în Eudaimón. Studies in Honor of Jan Bouzek, ed. by P. Pavúk et al., Praga 2018, p. 491-509 (în colaborare cu M. Oller Guzmán); V. COJOCARU: Connections between the Crimea and Pontic and Mediterranean according to antique monuments of lapidar epigraphic (accentuating on the proxenic decrees), în Crimean Scythia in a system of cultural relations between East and West (3rd century BC to the 7th century AD): collective monograph, ed. by A. Ivantchik & V. Mordvintseva, Moscow – Simferopol 2018, p. 303-304 (hărţi), 335-349 (text), 391-439 (bibliografie) [în rusă, cu rezumat în engleză]; L. GRUMEZA: Stamped Hispanic Amphorae from Roman Dacia, în Rei Cretariae Romane Fautores Acta 45 (Bonn), p. 559-565; A.-I. PÁZSINT: Cult Associations on the Northern Shore of the Black Sea: Three Centuries of Research, în Studia Antiqua et Archaeologica 24.2, 2018, p. 303-319; L. MUNTEANU: Noi informații despre tezaurul de la Fedești (com. Șuletea, jud. Vaslui), în Acta Musei Tutovensis 15, 2018, p. 209-220 (în colaborare cu G. Talmațchi); V. COJOCARU: Some Remarks on proxenia in the Black Sea Area, în Причерноморье в античное и раннесредневековое время, ed. by A. Kovalenko, Rostov-on-Don 2018 [sub tipar]; V. COJOCARU: Die Proxenie als Instrument der „Aussenpolitik“ im Kontext der auswärtigen Beziehungen pontischer Staaten, în ACSS 24 (2018) [sub tipar]; V. COJOCARU & L. GRUMEZA: Bosporan Kingdom and Its Antiquities in the BCOSPE Project, în: Bosporan Phenomenon: the General and the Specific in Historical and Cultural Realities of Classical Antiquity [sub tipar]; L. GRUMEZA: Fashion by rituals: rosette glass beads found in Sarmatian and Sântana de Mureș-Chernyakhov cultures (1stc. BC – 4thc. AD), în ArhMold 41, 2018 [sub tipar]; L. GRUMEZA: Corpus of the Roman Finds in the European Barbaricum. Romania 1. An Overview of the 1st c. BC – 1st c. AD, în ACSS 24 (2018) [sub tipar]; L. MUNTEANU: Descoperiri monetare în Moldova. X, în ArhMold 41, 2018 [sub tipar]; L. MUNTEANU: A Celtic fibula from the Institute of Archaeology in Iași collection, în Studia archaeologica in honorem magistrae Cornelia-Magda Lazarovici, ed. by S. Țurcanu, Suceava 2018 (în colaborare cu Șt. Honcu) [sub tipar]; L. MUNTEANU: Lydian seals from the western Pontic area, în Archaeology and history of Lydia from the early Lydian period to Late Antiquity, ed. by E. Lafli, Paris 2019 (în colaborare cu C. Chiriac) [sub tipar]; A.-I. PÁZSINT: The Reflection of Personal and Collective Tragedies in Ancient Sources. 1. Personal Tragedies in Roman Epigraphy, în JAHA 5.4, 2018 (în colaborare cu R. Varga) [sub tipar]; A.-I. PÁZSINT, rezenzie la: K. Verboven & Chr. Laes (ed.), Work, Labour, and Professions in the Roman World, Leiden – Boston 2016, în Studia Historia Universitatis Babeş-Bolyai 2018 [sub tipar].

        Informaţiile exacte legate de publicaţiile apărute şi de cele acceptate pentru tipar pot fi consultate pe pagina web a proiectului (https://bibliographiaclassica.ro, butonul „Publications”). Precizăm că în toate publicaţiile raportate apare menţionat numele finanţatorului şi numărul contractului de finanţare după modelul: „This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project number PN-III-P4-ID-PCE-2016-0279”. Privitor la editarea şi tipărirea unei broşuri cu programul simpozionului internaţional şi rezumatele comunicărilor, vezi mai sus, punctul A.1.

     5. Pagina web (diseminare). A fost actualizată în permanenţă pagina web a proiectului (adresa: https://bibliographiaclassica.ro), care poate fi accesată în limbile română şi engleză. Astfel, în mod regulat, au fost adăugate informații detaliate (descriere și attachment) despre manifestările organizate în cadrul proiectului, despre participările membrilor proiectului la diferite activități științifice și despre aparițiile editoriale relevante. Site-ul a fost construit pe platforma WordPress. Site-ul conţine informaţii despre proiect (titlu, acronim, cod, finanțator, membrii, contact), o succintă prezentare a acestuia, cu precizarea obiectivelor și a rezultatelor estimate, precum şi mai multe date relevante privitoare la activităţile desfăşurate. Adresa paginii poate fi accesată de pe toate motoarele de căutare consacrate (Google, Yahoo, Ask, Bing, Duck Duck Go, Yippy, Dogpile, Yandex, The Internet Archive etc.). Responsabil cu actualizarea paginii web a proiectului este L. MUNTEANU. Conform plug-in instalat în vederea monitorizării traficului pe site, pentru a putea contoriza numărul de accesări ale paginii web și de vizitatori, la data prezentului raport există peste 17000 accesări ale paginii web.

             B. Obiective ştiinţifice individuale (descriem succint măsura în care au fost realizate obiectivele ştiinţifice asumate conform propunerii de proiect. Precizăm că informaţii mai detaliate, în acest sens, pot fi aflate pe pagina web a proiectului, acolo unde se află lista publicaţiilor, precum şi programul şi rezumatele comunicărilor simpozionului internaţional menţionat la punctul A.1).

        1. Adunarea sistematică, traducerea în limba germană şi comentarea succintă a peste 11000 titluri (1028 p.) legate de Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini, conform următoarei structuri: A.1. Archäologische Berichte und Notizen; A.2. Analysen, Methoden, Fragestellungen; A.3. Varia archaeologica; B.1. Gebrauchskeramik; B.2. Feinkeramik; B.3. Amphoren; B.4. Lampen; B.5. Varia ceramica; C.1. Teile von Tracht und Bekleidung; C.2. Metallgefäße; C.3. Glasgefäße; C.4. Militärwesen, Waffen/militärische Ausrüstungen; C.5. Werkzeuge und Gerät; C.6. Sonstige Funde; D. Werkstätten, Gewerbe, Wirtschaft und Handel. Principalul responsabil cu sistematizarea informaţiei şi traducerea în limba germană este V. COJOCARU. L. RUSCU a verificat traducerile în limba germană. L. GRUMEZA a oferit asistenţă directorului de proiect în accesarea publicaţiilor mai recente. Legat de acest obiectiv, a fost publicat un volum de autor, trei studii şi au fost prezentate trei comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale.

        2. Identificarea, pe baza datelor bibliografice sistematizate până acum, a interconexiunilor care leagă diferitele regiuni pontice între ele din perspectiva trecerii de la păgânismul roman târziu la creştinismul bizantin timpuriu. Responsabil de acest obiectiv este D. RUSCU. A fost predat la tipar un studiu şi a fost prezentată o comunicare la simpozionul internaţional menţionat la punctul A1.

      3. Studierea populaţiilor iraniene (în special a sarmaţilor) la nordul şi nord-vestul Mării Negre şi a relaţiilor acestora cu cetăţile greceşti de pe litoral, din perspectiva artei şi religiei, respectiv a ritului şi ritualului funerar. Responsabilă de acest obiectiv este L. GRUMEZA. Au fost publicate două studii şi prezentate două comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale (vezi mai sus, punctul A.1 şi A.3).

        4. Identificarea, pe baza datelor bibliografice sistematizate până acum, a interco­nexi­unilor care leagă diferitele regiuni pontice între ele din perspectiva cercetărilor numismatice, cu accent pe artă, religie şi mitologie la nordul Mării Negre. Au fost studiate motivele iconografice comune de pe emisiunile monetare ale cetăților grecești nord-pontice, în perioada greacă și romană. S-au urmărit, în principal, evoluția artistică a acestor reprezentări și legăturile lor cu tradițiile mitologice și credințele religioase ale diferitelor populații din acest areal. Responsabil de acest obiectiv este L. MUNTEANU. Au fost publicate două studii şi au fost prezentate trei comunicări la manifestări științifice naționale şi internaţionale (vezi mai sus, punctul A.1 şi A.3).

        5. Întocmirea unui studiu amplu privitor la artă şi religie din perspectiva surselor şi a literaturii secundare privind asociaţiile religioase în arealul Pontului Euxin în perioada greco-romană. Responsabilă de acest obiectiv este A.-I. PÁZSINT. A fost prezentată o comunicare în cadrul simpoziuonului menționat la punctul A.1. și a fost publicat un articol și o recenzie (vezi mai sus, punctul A.4). În această etapă a proiectului, cercetarea s-a axat pe două direcții principale: a) trasarea momentelor istoriografice cheie și b) contextualizarea subiectului. În vederea atingerii primului obiectiv a fost redactat un articol care urmărește istoriografia cercetării cu privire la asociațiile private din nordul Mării Negre. În vederea atingerii celui de-al doilea obiectiv a fost prezentată în cadrul conferinței internaționale Advances in Ancient Black Sea Studies: Scholarly Traditions & Preservation of Cultural Heritage (Constanța, 20-24 August 2018) o comunicare ce oferă premisele necesare finalizării studiului introductiv prevăzut în cadrul proiectului.

     În concluzie, considerăm că, prin îndeplinirea obiectivelor propuse pentru etapa 2018, am făcut alţi paşi importanţi în atingerea scopului principal al proiectului nostru – publicarea unei bibliografii exhaustive privind arta, religia şi mitologia în regiunile de la nordul Mării Negre (în conexiune cu trecerea bazei de date în format on line), care să contribuie la intensificarea colaborării şi a dialogului constructiv dintre specialiştii din Est şi Vest interesaţi de Marea Neagră în antichitate. Totodată, prin organizarea simpozionului internaţional „Advances in Ancient Black Sea Studies: Scholarly Traditions & Preservation of Cultural Heritage” şi odată cu publicarea volumului BCOSPE II, credem că am reuşit să sporim vizibilitatea în plan internaţional a rezultatelor cercetărilor desfăşurate până în prezent. Astfel, proiectul în sine contribuie la crearea unei punţi de comunicare între cercetarea istorică şi arheologică a antichităţii realizată în ţările est-europene (foste comuniste) şi cele vest-europene. Pentru mai multe informaţii legate de obiectivele şi activităţile asumate în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016-0279, a se vedea pagina web a proiectului (https://bibliographiaclassica.ro).

 

                                              Director proiect,

Dr. Victor Cojocaru

nov. 05

Archäologie des Schwarzen Meeres im neuen Licht, 21-23.11.2018, Halle-Wittenberg

Archäologie des Schwarzen Meeres im neuen Licht

Internationale Tagung, 21.–23. November 2018
Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg
Zentrum für Archäologie und Kulturgeschichte
des Schwarzmeerraumes e.V.

Programm Halle

oct. 07

BCOSPE II Archaeologica

Victor Cojocaru, Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini. II. Archaeologica, Mega Verlag: Cluj-Napoca, 2018, 1028 p. + 1 CD-ROM (Pontica et Mediterranea VII).

sept. 11

International Symposium 2018 (impact)

MASS-MEDIA

https://www.telegrafonline.ro/antichitatea-contemporana-a-marii-negre-la-minac

Simpozion internațional de excepție la Muzeul de Istorie Constanța: Un secol de cercetare arheologică și descoperiri la Marea Neagră!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mai 29

International Symposium 2018

 

 

 

ADVANCES IN ANCIENT BLACK SEA STUDIES: 

SCHOLARLY TRADITIONS & PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE

 

Organizat în cadrul Proiectelor de cercetare:

Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini.

III. Ars, res sacrae & mythologica

(PN-III-P4-ID-PCE-2016-0279

Protejarea prin dezvoltarea unor strategii durabile pentru o mai bună
ocrotire a siturilor de patrimoniu mondial UNESCO din România

(PN-III-P4-ID-PCE-2016-0737)

Cu sprijinul UEFISCDI și a Consiliului Județean Constanța

 

CONSTANȚA, Muzeul Național de Istorie și Arheologie, Piața Ovidiu nr. 12

(20–24 August 2018)

Conference brochure Constanta 2018

 

dec. 09

Raport științific 2017

 

RAPORT ȘTIINȚIFIC
privind implementarea proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016-0279 în perioada iulie – decembrie 2017

 

          A. Obiective ştiinţifice comune:

  1. Workshopul internaţional “Advances in Ancient Black Sea Studies: Methodo­logical Innovation, Interdisciplinary Perspectives and International Cooperation”, ca activitate intermediară cheie (conform planului de realizare) menită să contribuie la desfăşurarea cu succes a proiectului, organizat la Iaşi în perioada 16-19 iulie, în colaborare cu University of Waterloo ON/Canada, cu participarea tuturor membrilor echipei şi a unor specialişti din afara proiectului. Scopul acestei acţiuni a constat în discutarea problemelor de metodologie, a conceptelor utilizate, a stadiului de cercetare a surselor şi în definitivarea strategiei de coordonare a activităţilor aferente obiectivelor propuse pentru toată perioada de implementare a proiectului.Prin participarea la lucrările reuniunii a 14 cercetători, din ţară şi străinătate, cei mai mulţi fiind specialişti de notorietate internaţională, considerăm că au putut fi îndeplinite cu succes obiectivele asumate la etapa 2017. Totodată, am folosit această oportunitate pentru menţinerea şi dezvoltarea unei reţele importante alcătuită din specialişti interesaţi de proble­matica antică a Mării Negre, reţea creată în anii anteriori, cu prilejul implementării proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 (www.ponticgreekcities.ro). Privitor la contribuţia concretă a membrilor echipei proiectului la lucrările workshop-lui vom reveni la punctele subsecvente ale raportului de faţă. Aici enumerăm doar referenţii din afara proiectului, cu afilierea lor instituţională, pentru a oferi o idee asupra reţelei menţionate mai sus: prof. dr. Altay Coşkun (University of Waterloo ON/Canada); dr. Thibaut Castelli (Université Paris Ouest Nanterre La Défense/Franţa); conf. dr. Marta Oller Guzmán (Universitat Autònoma de Barcelona/Spania); prof. dr. Tassilo Schmitt (Universität Bremen/Germania); dr. Gabriel Talmaţchi (Museum of National History and Archaeology Constanţa); drd. Germain Payen (La Sorbonne, Paris/Franţa & University of Waterloo, Ontario/Canada); prof. dr. Luis Ballesteros Pastor (Universidad de Sevilla/Spania); prof. dr. Hugh Elton (Trent University, Peterborough ON/Canada). Cu acest prilej au fost întocmite 15 mape şi au fost tipărite programul şi o broşură cu rezumatele comunicărilor (20 exemplare x 20 pagini), care în format electronic pot fi consultate la adresa: https://bibliographiaclassica.ro/international-workshop/. Atragem atenţia că desfăşurarea reuşită a manifestării a presupus inclusiv o corespondenţă intensă, în prima jumătate a anului 2017, cu specialişti menţionaţi mai sus şi cu mulţi alţii care, din varii motive, nu au mai putut onora invitaţia. La organizarea workshop-ului din 2017, pe lângă Victor Cojocaru ca director de proiect, şi-au adus contribuţia toţi membrii echipei: Lavinia Grumeza, Lucian Munteanu, Ligia Ruscu, Dan Ruscu, Annamária-Izabella Pázsint. Totodată, discuţiile desfăşurate pe parcursul etapei 2017 a permis coagularea unei colaborări cu membrii echipei unui alt proiect Idei menită să crească impactul scontat în plan naţional şi internaţional a rezultatelor cercetărilor asumate. Este vorba despre proiectul PN-III-P4-ID-PCE-2016-0737 Preservation by Development of Sustainable Strategies for a Better Protection of the UNESCO World Heritage Sites from Romania (Director: Sergiu Musteaţă), iar discuţiile purtate între membrii echipei celor două proiecte au permis lansarea ideii organizării în comun a unui simpozion internaţional, în august 2018, cu titlul „Advances in Ancient Black Sea Studies: Scholarly Traditions & Preservation of Cultural Heritage”.

   2. Deplasări interne şi externe (documentare şi diseminare). Au fost efectuate 15 deplasări interne şi externe în scopul documentării pentru obiectivele asumate în cadrul proiectului, respectiv în scopul diseminării rezultatelor obţinute – la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, în perioada 19-27 iulie (Victor COJOCARU); la Ibida (com. Slava Rusă, jud. Tulcea), în perioada 22 iulie – 6 august (Lucian MUNTEANU); la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, în perioada 7-14 august (Victor COJOCARU); la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca şi la Complexul Muzeal Arad, în perioada 24-31 august (Lavinia GRUMEZA); la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sf. Gheorghe, în perioada 17-19 septembrie (Victor COJOCARU); la Institutul de Istorie Universală al Academiei Ruse de Științe – Moscova/Rusia şi la Complexul Arheologic Chersonesul Tauric – Sevastopol/Crimeea, în perioada 28 septembrie – 15 octombrie (Victor COJOCARU, Lavinia GRUMEZA); la Komission für Alte Geschichte und Epigraphik, München/Germania, în perioada 20-31 octombrie (Ligia RUSCU, Dan RUSCU); la Rheinisches Landesmuseum, Trier/Germania, în perioada 25 octombrie – 12 noiembrie (Victor COJOCARU); la RömischGermanische Zentralmuseum, Mainz/Germania, în perioada 1-12 noiembrie (Lavinia GRUMEZA); la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în perioada 24-28 noiembrie (Victor COJOCARU). Alte trei deplasări au fost asumate de membri ai echipei (Ligia RUSCU, Annamária-Izabella PÁZSINT, Dan RUSCU) cu prilejul participării la workshop-ul internaţional menţionat mai sus, vezi punctul A.1. Datele exacte, inclusiv rapoartele ştiinţifice şi de activitate, privind deplasările menţionate se regăsesc în fişa de evidenţă a cheltuielilor încărcată pe platforma on line şi pot fi consultate la dosarul proiectului păstrat la Filiala din Iaşi a Academiei Române ca instituţie ordonatoare de credite.

   3. Comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (diseminare). Au fost prezentate 12 comunicări, de către membri ai echipei şi legate de obiectivele asumate în cadrul proiectului, la următoarele manifestări ştiinţifice: Workshop-ul internaţional „Advances in Ancient Black Sea Studies: Methodological Innovation, Interdisciplinary Perspectives and International Cooperation”, Iaşi/România, 16-19 iulie (Victor COJOCARU: BCOSPE III. Ars, Res Sacrae & Mythologica: Some Considerations on a New Research Project, Ligia RUSCU: Religion around the Black Sea: A Survey of Recent Literature, Lavinia GRUMEZA: From the North Pontic Traditions to the Roman Imports and Baltic Amber: Sarmatian Barbaricum as Endless Contact Zone of Antiquity, Lucian MUNTEANU: The Integration of the “Barbarian” World into the Greek Civilization through West Pontic Coinage: A Multidisciplinary Approach [în colaborare cu G. Talmaţchi], Dan RUSCU: Christianity and the Transformation of Some Pontic Cities in Late Antiquity, Annamária-Izabella PÁZSINT: Ancient Population Studies within the Framework of Social Network Analysis. A Case Study); Simpozionul internaţional “Contact zones of Europe from the 3rd mill. BC to the 1st mill. AD”, Moscova/Rusia, 28 septembrie – 3 octombrie (Victor COJOCARU: Die Proxenie als Instrument der Aussenpolitik im Kontext der auswärtigen Beziehungen pontischer Staaten, Lavinia GRUMEZA: CRFB R1. Trade, gifts and long-distance contacts in ‘Sarmatian’ Barbaricum, West of Roman Dacia); Simpozionul internațional de numismatică, Chișinău/Republica Moldova, 4-5 octombrie (Lucian MUNTEANU: Tezaurul monetar descoperit la Vânători, jud. Vrancea [în colaborare cu S. P. Boțan și A.-E. Apostu]); Simpozionul național “Cercetări arheologice desfășurate de Institutul de Arheologie Iași. Campania 2017”, Iași/România, 6 octombrie (Lucian MUNTEANU: Despre un tezaur monetar antic recent descoperit în sudul Moldovei [în colaborare cu S. P. Boțan și A.-E. Apostu]); Simpozionul internaţional „Archon 2017. Ancient Relics of Chersonese: Openings to Notions”, Sevastopol/Crimeea, 8-14 octombrie (Victor COJOCARU & Lavinia GRUMEZA: Chersonesus and its antiquities in the BCOSPE project). Workshop-ul național “Scythia. Relaţiile economice şi comerciale ale provinciei cu lumea romană”, Tulcea, 24-28 octombrie (Lucian MUNTEANU: Ceramica romano-bizantină din așezarea rurală de la Ibida – “Fântâna Seacă” [în colaborare cu Șt. Honcu]).

   4. Publicaţii (diseminare). Rezultatele cercetărilor desfășurate până în acest moment în cadrul proiectului au fost valorificate prin publicarea a 5 articole, în reviste BDI din ţară şi în volume colective la edituri din străinătate: Victor COJOCARU & Lavinia GRUMEZA: BCOSPE III. Ars, res sacrae & mythologica: unele consideraţii pe marginea unui nou proiect de cercetare, în: Pontica 50 (Constanţa 2016 [2017]), p. 505–517; Lavinia GRUMEZA: Archäologie zwischen Römern und Barbaren. Observații pe marginea unui volum recent apărut, în: Arheologia Moldovei 40 (2017), p. 241–257; Victor COJOCARU: Die Proxenie als Instrument der Aussenpolitik im Kontext der auswärtigen Beziehungen pontischer Staaten, în: Contact zones of Europe from the 3rd mill. BC to the 1st mill. AD, ed. by Institute of World History, Russian Academy of Sciences, (Moscova 2017), p. 8–12; Victor COJOCARU & Lavinia GRUMEZA: Chersonesus and its antiquities in the BCOSPE project, în: Ancient Relics of Chersonese: Openings to Notions, ed. by D.A. Kostromichev, (Sevastopol 2017), p. 111–113; Lavinia GRUMEZA: CRFB R1. Trade, Gifts and Long-Distance Contacts in ‘Sarmatian’ Barbaricum, West of Roman Dacia, în: Contact zones of Europe from the 3rd mill. BC to the 1st mill. AD, ed. by Institute of World History, Russian Academy of Sciences, (Moscova 2017), 41–43. A fost publicată şi o recenzie (Victor COJOCARU) la volumul colectiv „Seleukid Royal Women. Creation, Representation and Distorsion of Hellenistic Queenship in the Seleukid Empire”, ed. by A. Coşkun and A. McAuley, Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2016, în Arheologia Moldovei 40 (2017), p. 320–322. Alte şase studii, elaborate în cadrul proiectului, au fost acceptate pentru tipar. Informaţiile exacte legate de publicaţiile apărute şi de cele acceptate pentru tipar pot fi consultate pe pagina web a proiectului (https://bibliographiaclassica.ro, butonul „Publications”). Precizăm că în toate publicaţiile raportate apare menţionat numele finanţatorului şi numărul contractului de finanţare după modelul: „This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project number PN-III-P4-ID-PCE-2016-0279”. Privitor la editarea şi tipărirea unei broşuri cu programul simpozionului internaţional şi rezumatele comunicărilor, vezi mai sus, punctul A.1.

   5. Pagina web (diseminare). A fost realizată pagina web a proiectului (adresa: https://bibliographiaclassica.ro), care poate fi accesată în limbile română şi engleză. Aceasta a fost construită pe platforma WordPress. Site-ul conţine informaţii despre proiect (titlu, acronim, cod, finanțator, membrii, contact), o succintă prezentare a acestuia, cu precizarea obiectivelor și a rezultatelor estimate, precum şi mai multe date relevante privitoare la activităţile desfăşurate. Adresa paginii poate fi accesată de pe toate motoarele de căutare consacrate (Google, Yahoo, Ask, Bing, Duck Duck Go, Yippy, Dogpile, Yandex, The Internet Archive etc.). Meniul site-ului este structurat astfel: Prima pagină – Despre proiect – Echipa (Victor Cojocaru, Ligia-Cristina Ruscu, Dan Ruscu, Lavinia Grumeza, Lucian Munteanu, Annamária-Izabella Pázsint) – Publicații – Activități (Workshop internațional 2017) – Rapoarte științifice – Noutăți&Evenimente – Contact. Fiecare dintre pagini este bilingvă, conținând articole specifice în limbile română şi engleză. Responsabil cu actualizarea paginii web a proiectului este Lucian MUNTEANU. Intenționăm extinderea accesului pe site de pe alte cel puţin 10 motoare de căutare precum AltaVista, Infoseek, Coozilla, Dogpile, Lycos, Metager, Mamma etc.; indexarea adresei site-ului pe pagini web de specialitate consacrate cum ar fi arheo.ro, antichitate.myforum.ro, roman. yapoga.com, sistem.acadiasi.ro, uaic.ro, www.vebidoo.de, www.yasni.fr, en.cyclopaedia.net, spartokos.wordpress.com etc.; update continuu a fiecărui meniu şi sub-meniu; instalarea unui plug-in în vederea monitorizării traficului pe site, pentru a putea contoriza numărul de accesări ale paginii web și de vizitatori.

          B. Obiective ştiinţifice individuale (descriem succint măsura în care au fost realizate obiectivele ştiinţifice asumate conform propunerii de proiect. Precizăm că informaţii mai detaliate, în acest sens, pot fi aflate pe pagina web a proiectului, acolo unde se află lista publicaţiilor, programul şi rezumatele comunicărilor workshop-lui internaţional menţionat la punctul A.1, precum şi date legate de simpozionul internaţional prevăzut pentru etapa 2018).

   1. Adunarea sistematică, traducerea în limba germană şi comentarea succintă a peste 7000 titluri (cca. 750 p.) legate de Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini, conform următoarei structuri: A.1. Rapoarte şi note arheologice (3000 titluri, 210 p.), A.2. Analiza şi restaurarea materialelor arheologice (175 titluri, 19 p.), A.3. Arheologie teoretică, metodologie (395 titluri, 35 p.), A.4. Varia archaeologica (1500 titluri, 130 p.), B.1. Ceramică de uz comun (235 titluri, 25 p.), B.2. Ceramică de lux (608 titluri, 55 p.), B.3. Amfore (212 titluri, 27 p.), B.4. Opaiţe (67 titluri, 9 p.), Varia ceramica (145 titluri, 17 p.), C.1. Obiecte de podoabă, vestimentaţie şi toaletă (307 titluri, 28 p.), C.2. Vase de metal (59 titluri, 10 p.), C.3. Vase de sticlă (96 titluri, 11 p.), C.4. Arme, echipament militar, piese de harnaşament (165 titluri, 16 p.), C.5. Unelte (25 titluri, 3 p.), C.6. Varia (270 titluri, 21 p.), D. Ateliere, meşteşuguri, tehnică de producţie, comerţ (500 titluri, 37 p.). Principalul responsabil cu sistematizarea informaţiei şi traducerea în limba germană este Victor COJOCARU. Ligia RUSCU a verificat traducerile în limba germană. Ceilalţi membri ai echipei au oferit asistenţă directorului de proiect în accesarea publicaţiilor mai recente. Legat de acest obiectiv, au fost publicate două studii, o recenzie şi au fost prezentate două comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale. În lucru se află un volum de autor (Victor COJOCARU, care ar urma să fie predat la tipar în cursul etapei 2018).

   2. Identificarea, pe baza datelor bibliografice sistematizate până acum, a interconexiunilor care leagă diferitele regiuni pontice între ele din perspectiva trecerii de la păgânismul roman târziu la creştinismul bizantin timpuriu. Responsabil de acest obiectiv este Dan RUSCU. A fost prezentată o comunicare la workshop-ul internaţional menţionat la punctul A1.

   3. Studierea populaţiilor iraniene (în special a sarmaţilor) la nordul şi nord-vestul Mării Negre şi a relaţiilor acestora cu cetăţile greceşti de pe litoral, din perspectiva artei şi religiei, respectiv a ritului şi ritualului funerar. Responsabilă de acest obiectiv este Lavinia GRUMEZA. Au fost publicate două studii şi prezentate două comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale (vezi mai sus, punctul A.1 şi A.3).

   4. Identificarea, pe baza datelor bibliografice sistematizate până acum, a interco­nexi­unilor care leagă diferitele regiuni pontice între ele din perspectiva cercetărilor numismatice, cu accent pe artă, religie şi mitologie la nordul Mării Negre. Responsabil de acest obiectiv este Lucian MUNTEANU. A fost prezentată o comunicare la workshop-ul internaţional menţionat la punctul A.1 și alte trei comunicări la manifestări științifice naționale şi interna­ţionale (vezi mai sus, punctul A.3).

   5. Întocmirea unui studiu amplu privitor la artă şi religie din perspectiva surselor şi a literaturii secundare privind asociaţiile religioase în arealul Pontului Euxin în perioada greco-romană. Responsabilă de acest obiectiv este Annamária-Izabella PÁZSINT. Acest aspect al cercetării a fost abordat pentru moment din două perspective: pentru început cercetarea s-a axat pe utilizarea și testarea metodologiei SNA, aplicată eșantionului specific cercetării noastre, astfel o comunicare a fost prezentată în cadrul workshop-ului menționat la punctul A.1. Cea de-a doua perspectivă, în derulare, implică realizarea unui studiu cu privire la evoluția istoriografiei corespunzătoare asociațiilor religioase din zona nordică a Mării Negre, cuprinzând și o readucere în discuție a unor inscripții mai relevante. Următoarea etapă a cercetării, corelată celor două componente științifice deja valorificate, presupune contextu­alizarea istorică a fenomenului asociativ din spațiul nostru de interes.

        În concluzie, considerăm că, prin îndeplinirea obiectivelor propuse pentru etapa 2017, am făcut primii paşi importanţi în atingerea scopului principal al proiectului nostru – publicarea unei bibliografii exhaustive privind arta, religia şi mitologia în regiunile de la nordul Mării Negre (în conexiune cu trecerea bazei de date în format on line), care să contribuie la intensificarea colaborării şi a dialogului constructiv dintre specialiştii din Est şi Vest interesaţi de Marea Neagră în antichitate. Totodată, prin organizarea workshop-ului internaţional „Advances in Ancient Black Sea Studies: Methodological Innovation, Inter­disciplinary Perspectives and International Cooperation”, credem că am reuşit să sporim vizi­bi­litatea în plan internaţional a rezultatelor cercetărilor desfăşurate până în prezent. Pentru mai multe informaţii legate de obiectivele şi activităţile asumate în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016-0279, a se vedea pagina web a proiectului (https://bibliographiaclassica.ro).

Director proiect,

Dr. Victor Cojocaru

 

Older posts «