Despre proiect

Rezumat

Ars, res sacrae & mythologica este al treilea dintr-o serie de cinci volume dedicate bibliografiei litoralului de nord al Mării Negre în antichitate. Un astfel de ghid bibliografic la zi reprezintă de multă vreme un deziderat, în special pentru cercetătorii occidentali. Evenimentele care au avut loc din 1990 în statele riverane Mării Negre au făcut posibilă creșterea cooperării în restabilirea unor punți de legătură între studiile clasice divizate între emisferele de vest și de est. Pe lângă participarea la numeroase manifestări ştiinţifice internaționale organizate de ambele părți ale fostei „Cortine de Fier”, odată cu „Perestrojka” s-a procedat la un schimb tot mai intens ale rezultatelor cercetărilor, iar specialiştii din Europa de Est au început să publice tot mai mult în reviste și colecţii occidentale. Cu toate acestea, pozițiile istoriografice privind litoralul de nord al Mării Negre în antichitate încă rămân în mare măsură conflictuale. Căutând o cale de ieșire din această aporie, directorul prezentei propuneri de proiect a început adunarea şi analiza sistematică a unei bibliografii pe cât posibil exhaustive referitoare la antichităţile nord-pontice, pe baza experienței sale personale de colaborare cu numeroşi colegi atât din estul cât şi din vestul Europei. Experiența personală în domeniu câștigată pe parcursul ultimelor două decenii și întreţinerea unei rețele vaste de contacte i-au permis lansarea ideii unei bibliografii unice. Această afirmație este susținută de numeroase scrisori primite de autor de la specialiști din întreaga lume și de cele șase recenzii, publicate până în prezent, referitoare la BCOSPE I. Ca atare, Bibliographia classica ar putea servi nu doar ca instrument de lucru important pentru cei interesaţi de problematica antică a Mării Negre și a teritoriilor adiacente, dar putea constitui şi un pas semnificativ în continuarea colaborării și încurajarea dialogului constructiv între cercetătorii est-europeni şi cei occidentali.

Obiectivul Proiectului

Intensificarea dialogului constructiv şi a colaborării dintre specialiştii occidentali şi est-europeni în studierea istoriei antice a regiunii nord-pontice prin alcătuirea unei bibliografii exhaustive, accesibile tuturor celor interesaţi, privitor la artă, religie și mitologie.

Rezultate estimate

R1) Publicarea unei bibliografii exhaustive cu titluri legate de artă, religie şi mitologie la nordul Mării Negre de-a lungul antichităţii, ca volumul al III-lea al Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini;

R2) Open access la baza de date bibliografică (tranziţia la formatul on line, în scopul sporirii accesibilităţii şi a posibilităţii de completare permanentă pe viitor);

R3) Publicarea a şase studii în care să fie analizate şi contextualizate cele mai importante titluri catalogate în BCOSPE III;

R4) Publicarea unui volum colectiv care să cuprindă actele unui simpozion internațional organizat de membrii echipei proiectului;

R5) Explorarea posibilităţilor de extindere a proiectului Bibliographia classica asupra litoralului de Vest şi de Sud a Mării Negre.