Ligia-Cristina Ruscu

DR. LIGIA-CRISTINA RUSCU


 

Cercetător cu experiență

– Conferențiar (Departamentul de istorie antică și arheologie, Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)

– Domenii de cercetare: Istorie și epigrafie greacă, Epoca elenistică, Instituții municipale grecești, Onomastică greco-romană, Aculturație.

 

CV Ligia Ruscu