«

»

nov. 27

Raport științific 2018

 

RAPORT ȘTIINȚIFIC

privind implementarea proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016-0279 în perioada ianuarie – decembrie 2018


 

          A. Obiective ştiinţifice comune:

        1. Simpozionul internaţional “Advances in Ancient Black Sea Studies: Scholarly Traditions & Preservation of Cultural Heritage”, – ca activitate intermediară cheie (conform propunerii de proiect) menită să contribuie la desfăşurarea cu succes a proiectului –, organizat în perioada 20-24 august, cu participarea tuturor membrilor echipei şi a unor specialişti din afara proiectului. Scopul principal al acestei activităţi a constat în raportarea rezultatelor de cercetare, obţinute până la jumătatea etapei 2018, a obiectivelor asumate în cadrul proiectului, cu publicarea ulterioară a comunicărilor prezentate într-un volum colectiv. Prin organizarea reuniunii la Constanţa (în parteneriat cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa) s-a urmărit creșterea vizibilității naționale și internaționale în realizarea obiectivelor asumate prin atragerea și implicarea unui număr mai mare de cercetători din țară și străinătate. Impactul scontat în plan naţional şi internaţional a rezultatelor cercetărilor asumate a fost sporit şi datorită colaborării cu membrii echipei proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016-0737 Preservation by Development of Sustainable Strategies for a Better Protection of the UNESCO World Heritage Sites from Romania (Director: Sergiu  Musteață).

        Prin participarea la lucrările reuniunii a 63 cercetători, din ţară şi străinătate (cei mai mulţi fiind specialişti de notorietate internaţională), care au prezentat 45 comunicări, considerăm că au putut fi îndeplinite cu succes obiectivele asumate la etapa 2018. Totodată, am folosit această oportunitate pentru menţinerea şi dezvoltarea unei reţele importante alcătuită din specialişti interesaţi de problematica antică a Mării Negre, reţea creată în anii anteriori, cu prilejul implementării proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 (Relaţiile externe ale oraşelor greceşti pontice în perioada elenistică şi epoca romană: o abordare multidisciplinară).

        Privitor la contribuţia concretă a membrilor echipei proiectului la lucrările simpozionului vom reveni la punctele subsecvente ale raportului de faţă. Aici enumerăm (în ordinea şi conform afilierii instituţionale din programul manifestării) doar referenţii din afara proiectului, pentru a oferi o idee asupra reţelei menţionate mai sus: prof. dr. François de Callataÿ (Royal Library of Belgium); conf. dr. Madalina Dana (University Paris 1-Panthéon Sorbonne); dr. Alla Bujskikh (Institute of Archaeology, Kiev); prof. dr. Michael A. Speidel (Universities of Warsaw and Zürich); prof. dr. David Braund (University of Exeter); prof. dr. Askold Ivantchik (Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow / Institute Ausonius, CNRS, Bordeaux); prof. dr. Vakhtang Licheli (Tbilisi State University); dr. Thibaut Castelli (Université Paris Nanterre); dr. Gabriel Talmațchi (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); dr. Emanuel Petac (Library of the Romanian Academy, Numismatic Department, Bucharest); dr. Dorel Paraschiv (Eco-Museal Research Institute, Tulcea); dr. Mihaela Iacob (Eco-Museal Research Institute, Tulcea); dr. Costel Chiriac (Institute of Archaeology, Iaşi); dr. Amiran Kakhidze (Batumi Archaeological Museum); dr. Emzar Kakhidze (Batumi State University); dr. Ulrike Peter (Berlin-Brand. Akademie der Wissenschaften); prof. dr. Vladimir Stolba (Berlin-Brand. Akademie der Wissenschaften); prof. dr. Johannes Nollé (DAI Munich); dr. Gabriel Custurea (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); dr. Irina Sodoleanu-Nastasi (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); prof. dr. Jochen Fornasier (Goethe-Universität Frankfurt am Main); prof. dr. Marta Oller Guzmán (Universitat Autònoma de Barcelona); prof. dr. Tassilo Schmitt (Universität Bremen); drd. Jean Coert (Freie Universität Berlin); prof. dr. Irene Polinskaya (King’s College London); prof. dr. Alexandru Avram (Le Mans Université/Institut d’archéologie «Vasile Pârvan» de Bucarest); dr. Maria Bărbulescu (Musée d’histoire nationale et d’archéologie de Constanţa) ; dr. Livia Buzoianu (Musée d’histoire nationale et d’archéologie de Constanţa); dr. Udo Schlotzhauer, (DAI Eurasia-Department, Berlin); dr. Denis Zhuravlev (State Historical Museum, Moscow); dr. Nikolay Sudarev (Institute of Archeology, Russian Academy of Sciences, Moscow); dr. Marina Vakhtina (Institute for History of Material Culture, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg); dr. Mayya Kashuba (Institute for History of Material Culture, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg); prof. dr. Viktor Kopylov (Institute of Archaeology, RAS, Rostov-on-Don); dr. Nadezhda Andrianova (Institute of Archaeology, RAS, Rostov-on-Don); dr. Valentina Mordvintseva (Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow); dr. Mikhail Treister (DAI Zentrale, Berlin); drd. Jorge Tello Benedicto (Universitat Autònoma de Barcelona); dr. Dan Aparaschivei (Institute of Archaeology, Iaşi); dr. Sergei Bocharov (Kazan Federal University); prof. dr. Ramil Khayrutdinov (Kazan Federal University); prof. dr. Airat Sitdikov (Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of Tatarstan Republic / Kazan Federal University); conf. dr. Ioan Opriş (University of Bucharest); prof. dr. Sergiu Musteaţă (Institute of Archaeology, Iaşi); dr. Sorin Marcel Colesniuc (Musée d’histoire et d’archéologie nationales, Constanţa); dr. Robert Constantin (Musée «Callatis», Mangalia); dr. Mihai Ionescu (Musée «Callatis», Mangalia); dr. Laurenţiu Radu (Musée «Callatis», Mangalia); dr. Constantin Chera (Das Museum für Nationalgeschichte und Archäologie, Constanţa); drd. Cătălin Dobrinescu (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); drd. Tiberiu Potârniche (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); drd. Vitalie Bodolică (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); drd. Mircea Popa (Museum of National History and Archaeology, Constanţa); prof. dr. Yuri Vinogradov (Institute of History of Material Culture, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg); dr. Sever-Petru Boțan (Institute of Archaeology, Iaşi); dr. Ștefan Honcu (Institute of Archaeology, Iaşi).

        Cu acest prilej au fost întocmite 60 mape şi au fost tipărite programul şi o broşură cu rezumatele comunicărilor (60 exemplare x 60 pagini), care în format electronic pot fi consultate la adresa: https://bibliographiaclassica.ro/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/Conference-brochure-Constanta-2018.pdf. Atragem atenţia că desfăşurarea reuşită a manifestării a presupus inclusiv o corespondenţă intensă, purtată mai bine de un an, cu specialişti menţionaţi mai sus şi cu mulţi alţii care, din varii motive, nu au mai putut onora invitaţia. La organizarea simpozionului din 2018, pe lângă Victor Cojocaru ca director de proiect, şi-au adus contribuţia toţi membrii echipei: Lavinia Grumeza, Lucian Munteanu, Annamária-Izabella Pázsint, Ligia Ruscu, Dan Ruscu. Publicarea volumului cu lucările simpozionului este prevăzută pentru etapa 2019 a proiectului.

        2. Deplasări interne şi externe (documentare şi diseminare). Au fost efectuate 19 deplasări interne şi externe în scopul documentării pentru obiectivele asumate în cadrul proiectului, respectiv în scopul diseminării rezultatelor obţinute – la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea (V. COJOCARU), la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti (V. COJOCARU), la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca (L. GRUMEZA), la Muzeul Naţional al Banatului Timișoara şi la Complexul Muzeal Arad și Muzeul Țării Crișurilor Oradea (L. GRUMEZA), la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța (V. COJOCARU, L. RUSCU, D. RUSCU, L. GRUMEZA, L. MUNTEANU, A.-I. PÁZSINT); la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (V. COJOCARU); la Războieni – Cetate (orașul Ocna-Mureș, județul Alba – L. GRUMEZA); la Institutul de Studii Clasice, Londra/Anglia (A.-I. PÁZSINT); la Rheinisches Landesmuseum, Trier/Germania şi la Ludwig Maximilians-Universität München, (V. COJOCARU); la Muzeul de Stat Eremitage, St. Petersburg/Rusia (V. COJOCARU). Datele exacte, inclusiv rapoartele ştiinţifice şi de activitate, privind deplasările menţionate se regăsesc în fişa de evidenţă a cheltuielilor încărcată pe platforma on line şi pot fi consultate la dosarul proiectului păstrat la Filiala din Iaşi a Academiei Române ca instituţie ordonatoare de credite.

        3. Comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (diseminare). Au fost prezentate 12 comunicări, de către membri ai echipei şi legate de obiectivele asumate în cadrul proiectului, la următoarele manifestări ştiinţifice: Simpozionul internaţional „Advances in Ancient Black Sea Studies: Scholarly Traditions & Preservation of Cultural Heritage”, Constanţa/România, 20-24 august (L. RUSCU: The Coming of Rome and the Changes in the Religious Life of the Greek Cities Around the Black Sea, V. COJOCARU: BCOSPE I-III. Einige Überlegungen zum Beitrag der russischen, sowjetischen und postsowjetischen Schulen, L. MUNTEANU: Ars, res sacrae & mythologica on the Coins of the Bosporan Kingdom. A General Survey, L. GRUMEZA: Res sacrae Sarmatarum: Funerary Rituals in the Crimean Peninsula. A survey of Recent Literature, A.-I. PÁZSINT: Cult Associations in the Black Sea Area: A Comparative Study (3rd Century BC – 3rd Century AD), D. RUSCU: The Black Sea in the Historical Writings of Late Antiquity); Simpozionul internațional “IV International Numismatic Congress”, Brașov/România, 11-13 octombrie (L. MUNTEANU: Roman silver beyond the limes. On the chronology of Roman imperial coin hoards discovered in the Eastern Carpathian Barbaricum); Simpozionul internaţional “Archaeology of the Black Sea in the new light”, Halle/Germania, 22-23 noiembrie (V. COJOCARU: BCOSPE II als ein möglicher Weg der Zusammenarbeit zwischen West und Ost bei der Untersuchung der Griechen und ihren Nachbarn am Rande der Steppe); Simpozionul internațional „Bosporan Phenomenon: the General and the Specific in Historical and Cultural Realities of Classical Antiquity”, St. Petersburg/Rusia, 27-30 noiembrie (V. COJOCARU & L. GRUMEZA: Bosporan Kingdom and Its Antiquities in the BCOSPE Project); Simpozionul național “Cercetări arheologice desfășurate de Institutul de Arheologie Iași. Campania 2018”, Iași/România, 2 noiembrie (L. MUNTEANU: Cercetări arheologice în mediul rural al cetății Ibida. Așezarea din punctul „Fântâna Seacă” – campania 2018 [în colaborare cu Șt. Honcu]; L. GRUMEZA: Sondajul arheologic realizat în castrul alei I Batavorum miliaria de la Războieni – Cetate. Campania 2018 [în colaborare cu G. Bounegru et al.]); L. GRUMEZA: O lume barbară situată între trei provincii romane: rezultate ale cercetării preventive la vest de provincia Dacia (conferinţă susţinută la Institutul de Arheologie Iaşi, 22.02.2018).

        4. Publicaţii (diseminare). Rezultatele cercetărilor desfășurate până în acest moment în cadrul proiectului au fost valorificate prin publicarea unui volum de autor (V. COJOCARU: Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini. II. Archaeologica, Mega Verlag: Cluj-Napoca, 1028 p. + 1 CD-ROM [Pontica et Mediterranea VII] https://www.academia.edu/ 37514580/BCOSPE_II.pdf), la care şi-au adus contribuţia, în calitate de coeditori, membrii echipei L. RUSCU şi L. GRUMEZA. Totodată, au fost publicate sau acceptate pentru tipar 14 studii şi articole, respectiv o recenzie, în reviste BDI şi în volume colective la edituri din ţară şi străinătate: V. COJOCARU: Réflexions sur quelques traits particuliers du corps civique dans les Cités Nord-Pontiques, în Eudaimón. Studies in Honor of Jan Bouzek, ed. by P. Pavúk et al., Praga 2018, p. 491-509 (în colaborare cu M. Oller Guzmán); V. COJOCARU: Connections between the Crimea and Pontic and Mediterranean according to antique monuments of lapidar epigraphic (accentuating on the proxenic decrees), în Crimean Scythia in a system of cultural relations between East and West (3rd century BC to the 7th century AD): collective monograph, ed. by A. Ivantchik & V. Mordvintseva, Moscow – Simferopol 2018, p. 303-304 (hărţi), 335-349 (text), 391-439 (bibliografie) [în rusă, cu rezumat în engleză]; L. GRUMEZA: Stamped Hispanic Amphorae from Roman Dacia, în Rei Cretariae Romane Fautores Acta 45 (Bonn), p. 559-565; A.-I. PÁZSINT: Cult Associations on the Northern Shore of the Black Sea: Three Centuries of Research, în Studia Antiqua et Archaeologica 24.2, 2018, p. 303-319; L. MUNTEANU: Noi informații despre tezaurul de la Fedești (com. Șuletea, jud. Vaslui), în Acta Musei Tutovensis 15, 2018, p. 209-220 (în colaborare cu G. Talmațchi); V. COJOCARU: Some Remarks on proxenia in the Black Sea Area, în Причерноморье в античное и раннесредневековое время, ed. by A. Kovalenko, Rostov-on-Don 2018 [sub tipar]; V. COJOCARU: Die Proxenie als Instrument der „Aussenpolitik“ im Kontext der auswärtigen Beziehungen pontischer Staaten, în ACSS 24 (2018) [sub tipar]; V. COJOCARU & L. GRUMEZA: Bosporan Kingdom and Its Antiquities in the BCOSPE Project, în: Bosporan Phenomenon: the General and the Specific in Historical and Cultural Realities of Classical Antiquity [sub tipar]; L. GRUMEZA: Fashion by rituals: rosette glass beads found in Sarmatian and Sântana de Mureș-Chernyakhov cultures (1stc. BC – 4thc. AD), în ArhMold 41, 2018 [sub tipar]; L. GRUMEZA: Corpus of the Roman Finds in the European Barbaricum. Romania 1. An Overview of the 1st c. BC – 1st c. AD, în ACSS 24 (2018) [sub tipar]; L. MUNTEANU: Descoperiri monetare în Moldova. X, în ArhMold 41, 2018 [sub tipar]; L. MUNTEANU: A Celtic fibula from the Institute of Archaeology in Iași collection, în Studia archaeologica in honorem magistrae Cornelia-Magda Lazarovici, ed. by S. Țurcanu, Suceava 2018 (în colaborare cu Șt. Honcu) [sub tipar]; L. MUNTEANU: Lydian seals from the western Pontic area, în Archaeology and history of Lydia from the early Lydian period to Late Antiquity, ed. by E. Lafli, Paris 2019 (în colaborare cu C. Chiriac) [sub tipar]; A.-I. PÁZSINT: The Reflection of Personal and Collective Tragedies in Ancient Sources. 1. Personal Tragedies in Roman Epigraphy, în JAHA 5.4, 2018 (în colaborare cu R. Varga) [sub tipar]; A.-I. PÁZSINT, rezenzie la: K. Verboven & Chr. Laes (ed.), Work, Labour, and Professions in the Roman World, Leiden – Boston 2016, în Studia Historia Universitatis Babeş-Bolyai 2018 [sub tipar].

        Informaţiile exacte legate de publicaţiile apărute şi de cele acceptate pentru tipar pot fi consultate pe pagina web a proiectului (https://bibliographiaclassica.ro, butonul „Publications”). Precizăm că în toate publicaţiile raportate apare menţionat numele finanţatorului şi numărul contractului de finanţare după modelul: „This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project number PN-III-P4-ID-PCE-2016-0279”. Privitor la editarea şi tipărirea unei broşuri cu programul simpozionului internaţional şi rezumatele comunicărilor, vezi mai sus, punctul A.1.

     5. Pagina web (diseminare). A fost actualizată în permanenţă pagina web a proiectului (adresa: https://bibliographiaclassica.ro), care poate fi accesată în limbile română şi engleză. Astfel, în mod regulat, au fost adăugate informații detaliate (descriere și attachment) despre manifestările organizate în cadrul proiectului, despre participările membrilor proiectului la diferite activități științifice și despre aparițiile editoriale relevante. Site-ul a fost construit pe platforma WordPress. Site-ul conţine informaţii despre proiect (titlu, acronim, cod, finanțator, membrii, contact), o succintă prezentare a acestuia, cu precizarea obiectivelor și a rezultatelor estimate, precum şi mai multe date relevante privitoare la activităţile desfăşurate. Adresa paginii poate fi accesată de pe toate motoarele de căutare consacrate (Google, Yahoo, Ask, Bing, Duck Duck Go, Yippy, Dogpile, Yandex, The Internet Archive etc.). Responsabil cu actualizarea paginii web a proiectului este L. MUNTEANU. Conform plug-in instalat în vederea monitorizării traficului pe site, pentru a putea contoriza numărul de accesări ale paginii web și de vizitatori, la data prezentului raport există peste 17000 accesări ale paginii web.

             B. Obiective ştiinţifice individuale (descriem succint măsura în care au fost realizate obiectivele ştiinţifice asumate conform propunerii de proiect. Precizăm că informaţii mai detaliate, în acest sens, pot fi aflate pe pagina web a proiectului, acolo unde se află lista publicaţiilor, precum şi programul şi rezumatele comunicărilor simpozionului internaţional menţionat la punctul A.1).

        1. Adunarea sistematică, traducerea în limba germană şi comentarea succintă a peste 11000 titluri (1028 p.) legate de Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini, conform următoarei structuri: A.1. Archäologische Berichte und Notizen; A.2. Analysen, Methoden, Fragestellungen; A.3. Varia archaeologica; B.1. Gebrauchskeramik; B.2. Feinkeramik; B.3. Amphoren; B.4. Lampen; B.5. Varia ceramica; C.1. Teile von Tracht und Bekleidung; C.2. Metallgefäße; C.3. Glasgefäße; C.4. Militärwesen, Waffen/militärische Ausrüstungen; C.5. Werkzeuge und Gerät; C.6. Sonstige Funde; D. Werkstätten, Gewerbe, Wirtschaft und Handel. Principalul responsabil cu sistematizarea informaţiei şi traducerea în limba germană este V. COJOCARU. L. RUSCU a verificat traducerile în limba germană. L. GRUMEZA a oferit asistenţă directorului de proiect în accesarea publicaţiilor mai recente. Legat de acest obiectiv, a fost publicat un volum de autor, trei studii şi au fost prezentate trei comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale.

        2. Identificarea, pe baza datelor bibliografice sistematizate până acum, a interconexiunilor care leagă diferitele regiuni pontice între ele din perspectiva trecerii de la păgânismul roman târziu la creştinismul bizantin timpuriu. Responsabil de acest obiectiv este D. RUSCU. A fost predat la tipar un studiu şi a fost prezentată o comunicare la simpozionul internaţional menţionat la punctul A1.

      3. Studierea populaţiilor iraniene (în special a sarmaţilor) la nordul şi nord-vestul Mării Negre şi a relaţiilor acestora cu cetăţile greceşti de pe litoral, din perspectiva artei şi religiei, respectiv a ritului şi ritualului funerar. Responsabilă de acest obiectiv este L. GRUMEZA. Au fost publicate două studii şi prezentate două comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale (vezi mai sus, punctul A.1 şi A.3).

        4. Identificarea, pe baza datelor bibliografice sistematizate până acum, a interco­nexi­unilor care leagă diferitele regiuni pontice între ele din perspectiva cercetărilor numismatice, cu accent pe artă, religie şi mitologie la nordul Mării Negre. Au fost studiate motivele iconografice comune de pe emisiunile monetare ale cetăților grecești nord-pontice, în perioada greacă și romană. S-au urmărit, în principal, evoluția artistică a acestor reprezentări și legăturile lor cu tradițiile mitologice și credințele religioase ale diferitelor populații din acest areal. Responsabil de acest obiectiv este L. MUNTEANU. Au fost publicate două studii şi au fost prezentate trei comunicări la manifestări științifice naționale şi internaţionale (vezi mai sus, punctul A.1 şi A.3).

        5. Întocmirea unui studiu amplu privitor la artă şi religie din perspectiva surselor şi a literaturii secundare privind asociaţiile religioase în arealul Pontului Euxin în perioada greco-romană. Responsabilă de acest obiectiv este A.-I. PÁZSINT. A fost prezentată o comunicare în cadrul simpoziuonului menționat la punctul A.1. și a fost publicat un articol și o recenzie (vezi mai sus, punctul A.4). În această etapă a proiectului, cercetarea s-a axat pe două direcții principale: a) trasarea momentelor istoriografice cheie și b) contextualizarea subiectului. În vederea atingerii primului obiectiv a fost redactat un articol care urmărește istoriografia cercetării cu privire la asociațiile private din nordul Mării Negre. În vederea atingerii celui de-al doilea obiectiv a fost prezentată în cadrul conferinței internaționale Advances in Ancient Black Sea Studies: Scholarly Traditions & Preservation of Cultural Heritage (Constanța, 20-24 August 2018) o comunicare ce oferă premisele necesare finalizării studiului introductiv prevăzut în cadrul proiectului.

     În concluzie, considerăm că, prin îndeplinirea obiectivelor propuse pentru etapa 2018, am făcut alţi paşi importanţi în atingerea scopului principal al proiectului nostru – publicarea unei bibliografii exhaustive privind arta, religia şi mitologia în regiunile de la nordul Mării Negre (în conexiune cu trecerea bazei de date în format on line), care să contribuie la intensificarea colaborării şi a dialogului constructiv dintre specialiştii din Est şi Vest interesaţi de Marea Neagră în antichitate. Totodată, prin organizarea simpozionului internaţional „Advances in Ancient Black Sea Studies: Scholarly Traditions & Preservation of Cultural Heritage” şi odată cu publicarea volumului BCOSPE II, credem că am reuşit să sporim vizibilitatea în plan internaţional a rezultatelor cercetărilor desfăşurate până în prezent. Astfel, proiectul în sine contribuie la crearea unei punţi de comunicare între cercetarea istorică şi arheologică a antichităţii realizată în ţările est-europene (foste comuniste) şi cele vest-europene. Pentru mai multe informaţii legate de obiectivele şi activităţile asumate în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016-0279, a se vedea pagina web a proiectului (https://bibliographiaclassica.ro).

 

                                              Director proiect,

Dr. Victor Cojocaru